ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

郵便番号

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -郵便番号-, *郵便番号*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
郵便番号[yuubinbangou] (n) รหัสไปรษณีย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
郵便番号[ゆうびんばんごう, yuubinbangou] (n) postal code [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Can you tell me what the zip code is for New York?ニューヨークの郵便番号を教えていただけますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Zip code, building number, street.[JA] 郵便番号 建物番号 通り番号 Split the Law (2015)
Goon squad's heading for postcode in Buckinghamshire.[JA] 郵便番号から バッキンガムシャー州に犯人が The National Anthem (2011)
Got it. Barn at 211 Swallowsdale Road and same zip code as the pay phone.[JA] あった 所在地は先の 公衆電話と同じ郵便番号 Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
- That's the code.[JA] - 郵便番号 Brick Mansions (2014)
90265. I'll leave the door unlocked.[JA] 郵便番号 90265 いつでも来い Iron Man 3 (2013)
- Why is it our ZIP code? - It's a coincidence.[JA] - なぜそれが俺達の郵便番号なんだ? Brick Mansions (2014)
Is there a zip code?[JA] 郵便番号は? Taxi Driver (1976)
I'm thinking date, area code.[JA] 日付? 郵便番号 Panama (2007)
41571 is the zip code for Varney, Kentucky.[JA] 郵便番号ならケンタッキー州です The Bourne Ultimatum (2007)
And question two.[JA] 第二問 ブレア城の郵便番号は? Blitz (2011)
Each zip code Kreski lived in reported slightly more than normal missing persons during the time he lived there.[JA] 3ヶ所の郵便番号の配達地域に 住んでいた可能性が僅かながらある To Protect and Serve Man (2012)
I think Lino, you said it couldn't be 6 because that was the ZIP code for Brick Mansions.[JA] リノは 6はあり得ないと言った それがブリック・マンションの 郵便番号だったから Brick Mansions (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
郵便番号[ゆうびんばんごう, yuubinbangou] postal code [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top