ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

邮戳日期

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邮戳日期-, *邮戳日期*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邮戳日期[yóu chuō rì qī, ㄧㄡˊ ㄔㄨㄛ ㄖˋ ㄑㄧ, / ] postmark date [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go to my room and put them in order by the postmark.[CN] 去我房间,按照邮戳日期排好 The Color Purple (1985)
Postmarked on my birthday.[CN] 每个邮戳日期都是我的生日 Friendship! (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

邮戳 (yóu chuō)日期 (rì qī)

 


  

 
邮戳
  • (yóu chuō, ㄧㄡˊ ㄔㄨㄛ) letter stamp; postmark [CE-DICT-Simplified]
日期
  • (rì qī, ㄖˋ ㄑㄧ) date [CE-DICT-Simplified]
  • (rì qī, ㄖˋ ㄑㄧ) date [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top