ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

邪魔者

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邪魔者-, *邪魔者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
邪魔者[じゃまもの, jamamono] (n) someone who is a nuisance or a burden [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now welcome, dear heart, to what will soon be our new home... away from prying eyes, after our marriage, of course.[JA] 私たちの新居になる屋敷へようこそ 邪魔者は いない もちろん 結婚した後に Van Helsing: The London Assignment (2004)
Someone who'll rattle the cages.[JA] 奴らの邪魔者 Batman Begins (2005)
All right, we can go along the gully. We'll try.[JA] 邪魔者が居ては戦えない 子供達も連出して欲しい Tikhiy Don II (1958)
He called the English "the disturbers of our harmony."[JA] 彼はイギリス人を " 調和の邪魔者"と呼んだ The Pursuit of Happyness (2006)
Well, that's not my place.[JA] 私は邪魔者みたいね Corporal Punishment (2007)
He must have some plan... some goal that called for sudden death to anyone who got in his way.[JA] 何か計画が あるに違いない... その目的のため 邪魔者は殺すのだろう He Walked by Night (1948)
I'm not contagious, you know.[JA] 邪魔者扱い? Gosford Park (2001)
All right, we can go along the gully. We'll try.[JA] 邪魔者が居ては戦えない 子供達も連出して欲しい Tikhiy Don (1957)
We have only to remove those who oppose us.[JA] 邪魔者は排除するまで The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
- I came home and people spit on me.[JA] - 故郷に帰れば邪魔者扱い・・ Phone Booth (2002)
You're all clear, kid! Now let's blow this thing and go home![JA] 邪魔者はいなくなったぜ こいつを吹っ飛ばして帰るぞ Star Wars: A New Hope (1977)
Plans to persecute harmless crackpots like Gaston[JA] 邪魔者は追い払おう Beauty and the Beast (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top