ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

邪魔立て

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邪魔立て-, *邪魔立て*
Japanese-English: EDICT Dictionary
邪魔立て[じゃまだて, jamadate] (n,vs) a hindrance [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ours is not to wonder why...[JA] 邪魔立てなど できんよ Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket (2016)
At last I'm free. Nothing holds me back![JA] 自由になったら何と嬉しい事だろう 邪魔立てする何一つ無い Siegfried (1980)
you interfered.[JA] 駅では邪魔立てしてくれたな Hitman (2007)
I'm sorry, my lady. Didn't mean to interrupt.[JA] 邪魔立てして垂オ訳ない Home (2016)
I don't mean to interrupt.[JA] 邪魔立てしてすまん Oathkeeper (2014)
Let him go; everything is fine.[JA] ! 邪魔立てはしない The Interview (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top