ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

那會兒你的理想是想當劉胡蘭 [...] 頭深情的望了一眼親人和故鄉

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -那會兒你的理想是想當劉胡蘭 [...] 頭深情的望了一眼親人和故鄉-, *那會兒你的理想是想當劉胡蘭 [...] 頭深情的望了一眼親人和故鄉*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your dream was to be a heroin like Liu Hulan going to the execution ground with lifted head turning around to have a soulful look at your fellows[CN] 那會兒你的理想是想當劉胡蘭 昂首走上刑場 回頭深情的望了一眼親人和故鄉 Samsara (1988)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

那會兒 () () (de)理想 (lǐ xiǎng) (shì)想當 ()劉胡蘭 () 昂首 (áng shǒu)走上 ()刑場 (xíng chǎng) 回頭 (huí tóu)深情 (shēn qíng) (de) (wàng) (le)一眼 ()親人 (qīn rén) ()故鄉 (gù xiāng)

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
理想
 • (りそう) (n,adj-no) ideal; dream; (P) [EDICT]
 • (lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ) ideal [CE-DICT-Simplified]
 • (lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ) ideal [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
昂首
 • (áng shǒu, ㄤˊ ㄕㄡˇ) head high; in high spirits; to raise one's head (e.g. of neighing horse) [CE-DICT-Simplified]
 • (áng shǒu, ㄤˊ ㄕㄡˇ) head high; in high spirits; to raise one's head (e.g. of neighing horse) [CE-DICT-Traditional]
刑場
 • (けいじょう) (n) place of execution [EDICT]
 • (xíng chǎng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄤˇ) place of execution [CE-DICT-Traditional]
回頭
 • (huí tóu, ㄏㄨㄟˊ ㄊㄡˊ) to turn round; to turn one's head; later; by and by [CE-DICT-Traditional]
深情
 • (shēn qíng, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˊ) deep emotion; deep feeling; deep love [CE-DICT-Simplified]
 • (shēn qíng, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˊ) deep emotion; deep feeling; deep love [CE-DICT-Traditional]
 • (ぼう;もち) (n) (1) full moon; (2) 15th day of the lunar month [EDICT]
 • (wàng, ㄨㄤˋ) full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards [CE-DICT-Simplified]
 • (wàng, ㄨㄤˋ) full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards [CE-DICT-Traditional]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
一眼
 • (いちがん) (n,adj-no) one eye [EDICT]
親人
 • (qīn rén, ㄑㄧㄣ ㄖㄣˊ) one's close relatives [CE-DICT-Traditional]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Simplified]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Simplified]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Simplified]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Simplified]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Traditional]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Traditional]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Traditional]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Traditional]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Traditional]
故鄉
 • (gù xiāng, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ) home; homeland; native place [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top