ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

那天晚上我很疯狂,冒雨跑过去

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -那天晚上我很疯狂,冒雨跑过去-, *那天晚上我很疯狂,冒雨跑过去*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was I crazy that night, running through the rain.[CN] 那天晚上我很疯狂,冒雨跑过去 Born on the Fourth of July (1989)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

那天 晚上 疯狂 冒雨 过去

 


  

 
那天
 • (nà tiān, ㄋㄚˋ ㄊㄧㄢ) that day; the other day [CE-DICT-Simplified]
 • (nà tiān, ㄋㄚˋ ㄊㄧㄢ) that day; the other day [CE-DICT-Traditional]
晚上
 • (wǎn shang, ㄨㄢˇ ㄕㄤ˙) in the evening [CE-DICT-Simplified]
 • (wǎn shang, ㄨㄢˇ ㄕㄤ˙) in the evening [CE-DICT-Traditional]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Traditional]
疯狂
 • (fēng kuáng, ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ) madness; extreme popularity [CE-DICT-Simplified]
冒雨
 • (mào yǔ, ㄇㄠˋ ㄩˇ) to brave the rain [CE-DICT-Simplified]
 • (mào yǔ, ㄇㄠˋ ㄩˇ) to brave the rain [CE-DICT-Traditional]
 • (だく) (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [EDICT]
 • (pǎo, ㄆㄠˇ) to run; to escape; race [CE-DICT-Simplified]
 • (pǎo, ㄆㄠˇ) to run; to escape; race [CE-DICT-Traditional]
过去
 • (guò qu, ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙) (in the) past; former; previous; to go over; to pass by [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top