ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

那個徽章是什麼 聖克裡斯多福的聖像嗎 (基督教聖徒)

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -那個徽章是什麼 聖克裡斯多福的聖像嗎 (基督教聖徒)-, *那個徽章是什麼 聖克裡斯多福的聖像嗎 (基督教聖徒)*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is that medal? Is that Saint Christopher?[CN] 那個徽章是什麼 聖克裡斯多福的聖像嗎 (基督教聖徒) The Fallen (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

那個 (nà ge)徽章 (huī zhāng) (shì)什麼 (shén me) 聖克裡斯 ()多福 () (de) (shèng) (xiàng) () (基督教 (Jī dū jiào)聖徒 (shèng tú))

 


  

 
那個
 • (nà ge, ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙) that one [CE-DICT-Traditional]
 • (nèi gè, ㄋㄟˋ ㄍㄜˋ) that one [CE-DICT-Traditional]
徽章
 • (きしょう) (n) medal; badge; insignia; (P) [EDICT]
 • (huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ) badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms [CE-DICT-Simplified]
 • (huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ) badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
什麼
 • (shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) variant of 甚麼|什么, what?; anything [CE-DICT-Simplified]
 • (shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) variant of 甚麼|什么, what?; anything [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (せい) (n,n-pref) (1) Saint; St.; S.; (n,adj-na) (2) sacred; holy; pure [EDICT]
 • (ひじり) (n) (1) highly virtuous monk; (2) (hon) monk; (3) Buddhist solitary; (4) (See 高野聖・1) Buddhist missionary; (5) saint (i.e. a virtuous person); (6) (arch) (hon) emperor; (7) (in form 〜の聖) master; expert [EDICT]
 • (shèng, ㄕㄥˋ) holy; sacred; saint; sage [CE-DICT-Traditional]
 • (ぞう) (n,n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) [EDICT]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT-Simplified]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT-Traditional]
 • (mǎ, ㄇㄚˇ) morphine [CE-DICT-Traditional]
 • (ma, ㄇㄚ˙) (question tag) [CE-DICT-Traditional]
基督教
 • (キリストきょう(キリスト教)(P);きりすときょう(基督教)) (n) Christianity; (P) [EDICT]
 • (Jī dū jiào, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ) Christianity; Christian [CE-DICT-Simplified]
 • (Jī dū jiào, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ) Christianity; Christian [CE-DICT-Traditional]
聖徒
 • (せいと) (n) disciple; adherent [EDICT]
 • (shèng tú, ㄕㄥˋ ㄊㄨˊ) saint [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top