ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

還付

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -還付-, *還付*
Japanese-English: EDICT Dictionary
還付[かんぷ, kanpu] (n,vs) return; restoration; refund; (duty) drawback; (P) [Add to Longdo]
還付[かんぷきん, kanpukin] (n) refund [Add to Longdo]
還付[かんぷぜい, kanpuzei] (n) tax refund [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes, if you pay.[CN] - 你還付錢呢 Three Brothers (1981)
There're cachet bank number and earnest money[CN] 公章賬號全有還付了定金 Samsara (1988)
Will pay you, too[CN] 還付你工資 3 Idiots (2009)
-lf he can steal £85 off us... how much is he taking off people who can't afford it?[CN] - 那混蛋搶我85英鎊呢 我還付的起 那其他付不起的人呢? The Lesson (2005)
You cared for me, let me live with you in a proper room with wallpaper paid me a wage so that I could bye this English overcoat and take driving lessons and apply for a driving licence.[CN] 你們照顧了我, 讓我和你們一起住在有牆紙的房間裏 還付我工資 讓我買得到英格蘭外套 The Simple-Minded Murderer (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top