ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

達意

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -達意-, *達意*
Japanese-English: EDICT Dictionary
達意[たつい, tatsui] (adj-na,n) lucidity; intelligibility; perspicuity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- "since the Roman invasion."[CN] - ﹛最嚴重的危机﹛ - 辭不達意 Witchsmeller Pursuivant (1983)
Where every person has a voice![CN] 每個人都能表達意見! The Majestic (2001)
And watermelon can open your heart! It's the ideal way to send a message.[CN] {\fnSimHei\fs16\bord1\shad1\pos(200,288)}就要用送西瓜傳情達意 The Wayward Cloud (2005)
Ithinkit 'smuchmore about the words than it is about the music... but, you know, words— they connect us.[CN] 我想語言比音樂更有表達意義 語言聯系著我們 Wordplay (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top