Search result for

道间先生 你似乎并不知道 只要有大把的金钱和牢靠的人脉

(1 entries)
(0.8462 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -道间先生 你似乎并不知道 只要有大把的金钱和牢靠的人脉-, *道间先生 你似乎并不知道 只要有大把的金钱和牢靠的人脉*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got this for you.[CN] 道间先生 你似乎并不知道 只要有大把的金钱和牢靠的人脉 Confrontation (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

道间 (dào jiān)先生 (xiān shēng) ()似乎 (sì hū)并不知道 (bìng bù zhī dào) 只要 (zhǐ yào) (yǒu) () () (de)金钱 (jīn qián) ()牢靠 (láo kào) (de)人脉 (rén mài)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top