ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

道德观包含了本体的属性, [...] 于 相互联系的对偶性之中。

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -道德观包含了本体的属性, [...] 于 相互联系的对偶性之中。-, *道德观包含了本体的属性, [...] 于 相互联系的对偶性之中。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Moral notions imply attributes to substances which exist only in relational duality.[CN] 道德观包含了本体的属性, 而这些本体仅存在于 相互联系的对偶性之中。 Love and Death (1975)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

道德观 包含 本体 属性 这些 本体 存在 相互 联系 对偶性 之中

 


  

 
包含
 • (ほうがん) (n) (1) inclusion; comprehension; implication; (vs) (2) to include; to comprise; to contain; to implicate; (P) [EDICT]
 • (bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ) to contain; to embody; to include [CE-DICT-Simplified]
 • (bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ) to contain; to embody; to include [CE-DICT-Traditional]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
本体
 • (ほんたい) ส่วนประกอบหลัก, ตัวเครื่อง [LongdoJP]
 • (ほんたい) (n,adj-no) (1) substance; real form; (2) body (of a machine); (3) object of worship (at a shrine, temple, etc.); (4) noumenon; (P) [EDICT]
 • (běn tǐ, ㄅㄣˇ ㄊㄧˇ) main part; torso; the thing in itself; noumenon (object of purely intellectual perception according to Kant) [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
属性
 • (ぞくせい) (n) attribute; property; context [EDICT]
 • (shǔ xìng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ) attribute; property [CE-DICT-Simplified]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Simplified]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Traditional]
这些
 • (zhè xiē, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ) these [CE-DICT-Simplified]
 • (jǐn, ㄐㄧㄣˇ) barely; only; merely [CE-DICT-Simplified]
存在
 • (そんざい) (n,vs,adj-no) existence; being; (P) [EDICT]
 • (cún zài, ㄘㄨㄣˊ ㄗㄞˋ) to exist; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (cún zài, ㄘㄨㄣˊ ㄗㄞˋ) to exist; to be [CE-DICT-Traditional]
 • (Yú, ㄩˊ) surname Yu [CE-DICT-Simplified]
 • (yú, ㄩˊ) in; at; to; from; by; than; out of [CE-DICT-Simplified]
 • (Yú, ㄩˊ) surname Yu [CE-DICT-Traditional]
相互
 • (そうご) (n,adj-no) mutual; reciprocal; (P) [EDICT]
 • (xiāng hù, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ) each other; mutual [CE-DICT-Simplified]
 • (xiāng hù, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ) each other; mutual [CE-DICT-Traditional]
联系
 • (lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ) connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch [CE-DICT-Simplified]
 • (lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ) connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch [CE-DICT-Simplified]
对偶性
 • (duì ǒu xìng, ㄉㄨㄟˋ ㄡˇ ㄒㄧㄥˋ) (math.) duality [CE-DICT-Simplified]
之中
 • (zhī zhōng, ㄓ ㄓㄨㄥ) inside [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī zhōng, ㄓ ㄓㄨㄥ) inside [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top