ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

過言

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -過言-, *過言*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดมากไป English: saying too much

Japanese-English: EDICT Dictionary
過言[かごん, kagon] (n) exaggeration; saying too much; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is not too much to say that time once lost can never be recovered.一度失われた時間は決して取り戻せないと言っても過言ではない。
It is not too much to say that health is above wealth.健康はあらゆる富にまさると言っても過言ではない。
It is not too much to say that this is the atomic age.現代は原子力時代だといっても過言ではない。
It is not too much to say that this is the atomic age.今は原子力時代だといっても過言ではない。
It is not too much to say that this is the age of cars.今は車の時代だと言っても過言ではない。
It is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.彼は一流の作家であると言っても過言ではない。
It is no exaggeration to say that he is a genius.彼は天才だと言っても過言ではない。
It is not too much to say that he is a genius.彼は天才と言っても過言ではない。
It is no exaggeration to say that she is an angel.彼女は天使だといっても過言ではない。
It is not too much to say that she is one of the best tennis players in Japan.彼女は日本で屈指の優れたテニスの選手であると言っても過言ではない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got your word, Chivo?[CN] 我對你食過言嗎? 奇維? Amores Perros (2000)
There are, no exaggeration, all the houses in the world to choose from.[JA] 過言じゃないが 世界中の家から選べるんだぞ Alive in Tucson (2015)
I am in way over my head, but I have been on this team just as long as any of you.[JA] ほとほと手に余るわ、 でも私はあなた方の誰と比べてでも 同じぐらい長い間このチームにいると言っても過言じゃない。 0-8-4 (2013)
One could even say that Operation Kino was her brainchild.[JA] 映画大作戦は彼女の発案だと 言っても過言ではない。 Inglourious Basterds (2009)
- Oh, it has been a... a long and fantastic night for everybody and I must confess that the success of our party has been largely down to you, my dear.[JA] 長く 素日青ら しし丶夜隷ごつ ブこ 丿ヾ一ティの成功は ー お前のおカ'Cず'と言つても 過言ではなし丶 Violent Shit: The Movie (2015)
He's called and left messages, but I haven't returned any.[CN] 他打電話來過, 留過言, 但我沒回 Your Fault (2005)
It's not an exaggeration to say this is our chance to cut into their stronghold. the difference between the two banks will decrease to 20 percent.[JA] 今回 その牙城を切り崩すチャンス と言っても過言ではありません この融資を境に メインバンクの座をうちが奪えば 両者の差は 20パーセントにまで縮まります Episode #1.1 (2013)
- "Good" is probably an overstatement.[JA] "順調" は過言だろう I'll Fly Away (2012)
You built half of Dubai, including the Arabian blade.[JA] 「アラビアの刃」を含め、あなたが、ドバイの半分を築いたと言っても過言ではないわ。 The Asset (2013)
It wouldn't be an exaggeration to say that this is a very important mock trial that may impact the future of our bank.[JA] 大事な模擬試験といっても 過言ではないでしょう Episode #1.8 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top