ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

這東西已經轉化蛻變到一個新的品種

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -這東西已經轉化蛻變到一個新的品種-, *這東西已經轉化蛻變到一個新的品種*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

這東西 ()已經 (yǐ jīng)轉化 (zhuǎn huà) (tuì)變到 ()一個 (yī gè) (xīn) (de)品種 (pǐn zhǒng)

 


  

 
已經
 • (yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ) already [CE-DICT]
轉化
 • (zhuǎn huà, ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ) change; transform [CE-DICT]
 • (もぬけ) (n) (See 蛻の殻) shed skin of snake, insect, etc. (also place left behind) [EDICT]
 • (ぬけがら) (n) (See 蛻・もぬけ) cast-off skin (snake, insect, etc.); husk; empty shell; exuvia; exuviae [EDICT]
 • (tuì, ㄊㄨㄟˋ) skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell [CE-DICT]
一個
 • (いっこ) (n) piece; fragment; one (object); (P) [EDICT]
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
 • (しん) (n-pref,n,n-suf) (1) new; neo-; (n) (2) (abbr) (See 新暦) Gregorian calendar; (3) Xin (dynasty of China); (P) [EDICT]
 • (さら;あら(新);にい(新)) (n,adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural [EDICT]
 • (xīn, ㄒㄧㄣ) new; newly; abbr. for Xinjiang 新疆; meso- (chem.) [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
品種
 • (ひんしゅ) (n) (1) kind (of goods); brand; (2) (taxonomical) form; (3) breed; cultivar; (P) [EDICT]
 • (pǐn zhǒng, ㄆㄧㄣˇ ㄓㄨㄥˇ) breed; variety [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top