ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

這一張瑞典四先令面額 叫做 [...] 芙拉絲珍 於1854年印製

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -這一張瑞典四先令面額 叫做 [...] 芙拉絲珍 於1854年印製-, *這一張瑞典四先令面額 叫做 [...] 芙拉絲珍 於1854年印製*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

這一張 ()瑞典 (Ruì diǎn) ()先令 (xiān lìng)面額 () 叫做 (jiào zuò) ()古拉 () 芙拉 ()絲珍 () ()1854 (nián) (yìn) (zhì)

 


  

 
瑞典
 • (すうぇーでん;スウェーデン) (n) (uk) Sweden [EDICT]
 • (Ruì diǎn, ㄖㄨㄟˋ ㄉㄧㄢˇ) Sweden [CE-DICT-Simplified]
 • (Ruì diǎn, ㄖㄨㄟˋ ㄉㄧㄢˇ) Sweden [CE-DICT-Traditional]
 • (し, よん) สี่ [LongdoJP]
 • (し(P);よん(P);よ) (num) four; (P) [EDICT]
 • (sì, ㄙˋ) four; 4 [CE-DICT-Simplified]
 • (sì, ㄙˋ) four; 4 [CE-DICT-Traditional]
先令
 • (xiān lìng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧㄥˋ) shilling [CE-DICT-Simplified]
 • (xiān lìng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧㄥˋ) shilling [CE-DICT-Traditional]
叫做
 • (jiào zuò, ㄐㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ) be called; be known as [CE-DICT-Simplified]
 • (jiào zuò, ㄐㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ) be called; be known as [CE-DICT-Traditional]
 • (たち) (suf) pluralizing suffix (esp. for people & animals; formerly honorific); (P) [EDICT]
 • (dá, ㄉㄚˊ) attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity [CE-DICT-Traditional]
 • (Yū, ) surname Yu [CE-DICT-Simplified]
 • (yú, ㄩˊ) in; at; to; from; by; than; out of [CE-DICT-Traditional]
 • (Yū, ) surname Yu [CE-DICT-Traditional]
 • (ねん) (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years [EDICT]
 • (とし) (n-adv,n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf,n) (3) age; (n-adv,n) (4) past one's prime; old age; (P) [EDICT]
 • (とせ) (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) [EDICT]
 • (nián, ㄋㄧㄢˊ) year [CE-DICT-Simplified]
 • (nián, ㄋㄧㄢˊ) year [CE-DICT-Traditional]
 • (いん) (n) (1) seal; stamp; mark; print; (2) {Buddh} mudra (symbolic hand gesture); (3) (abbr) India [EDICT]
 • (しるし) (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) [EDICT]
 • (yìn, ˋ) stamp; seal; mark; print; abbr. for India; surname Yin [CE-DICT-Simplified]
 • (yìn, ˋ) stamp; seal; mark; print; abbr. for India; surname Yin [CE-DICT-Traditional]
 • (せい) (n,n-suf) -made; make; (P) [EDICT]
 • (zhì, ㄓˋ) manufacture [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top