ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

透水

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -透水-, *透水*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透水[tòu shuǐ, ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] permeable; percolation; water leak, #26,783 [Add to Longdo]
透水[tòu shuǐ xìng, ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˋ, ] permeability, #82,248 [Add to Longdo]
透水[bù tòu shuǐ, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; watertight; impermeable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
透水[とうすいせい, tousuisei] (n) permeability [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the secret mission, we are in effect a glorified postal service delivering two packages with no protection, but mine is not to reason why.[CN] 我们主要的防御是让战舰密不透水 不让任何船体破裂情况 严重扩散导致舰沉 USS Indianapolis: Men of Courage (2016)
Like their reptilian ancestors, birds lay waterproof eggs.[CN] 和它们的爬虫类祖先一样 鸟类产的卵是不透水 Birds (2009)
oneofthefirst great physical effects in the absence of people would be the transition of the impervious surfaces:[CN] 人类消失后的最大的物理效应便是 那些不透水层的变化 Life After People (2008)
Their feathers interlock, creating a watertight seal, resistant to the driving rain pounding at 40 miles per hour.[CN] 它们的羽毛丝丝相扣 密不透水 能够抵御时速40英里的雨水的冲击 Europe (2012)
The pressure's rising way too fast.[CN] 钻透水穴导致钻井不稳定 Monster Trucks (2016)
Core samples have shown that beneath this bedrock is shale similar to the permeable shale in the Van der Lip disaster.[JA] サンプル調査の結果 今回の地盤も 透水性の強い泥岩で バンダー・ダムと同様 Chinatown (1974)
Toads have permeable skins and would quickly die from desiccation out in the daytime heat.[CN] 蟾蜍长着透水的皮肤 若是在白天的高温下, 它们很快就会因为脱水而死 Deserts (2006)
The same is true for scorpions, even though their shells are actually watertight.[CN] 蝎子也是同样的情况 尽管它们的外壳其实并不透水 Deserts (2006)
Each pack is centred around a single dominant female.[CN] 再用不透水的材料盖住 例如塑料袋或塑料布 如果你是跳伞下来的 就可以用降落伞 Life (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top