ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

追跡調査

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -追跡調査-, *追跡調査*
Japanese-English: EDICT Dictionary
追跡調査[ついせきちょうさ, tsuisekichousa] (n,vs) follow-up (tracing) survey [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyway, good job, following up so quickly.[JA] いずれにしろ 速く、追跡調査してくれ Shadow Box (2012)
She said she was with you when you were attacked last night.[JA] オリヴィア・サットンからの通報を 追跡調査しています 昨夜襲われた時に 一緒でしたね One Angry Fuchsbau (2013)
I just went out there to follow up on the accident report.[JA] "幸運の足でしたら" "事故の追跡調査で 自宅に行ったところ" Bad Luck (2015)
We're calling to inform you that we've scheduled a follow up appointment with Dr. Vern Kaplan to track your daughter's progress in advance of quarantine.[JA] 手続きを遂行するために お電話しました バーン・カプラン博士が 娘さんの追跡調査をします 隔離する前に Maggie (2015)
We have a few leads and several persons of interest we're following up on.[JA] 2,3の前例と 数名の人に着目してる 我々は追跡調査中だ Control-Alt-Delete (2015)
We should start following up on 'em now.[JA] 今から追跡調査するべきだ No More Good Days (2009)
Did you ever follow up on it?[JA] そのあと追跡調査は? Let the Games Begin (2013)
You following up on the anonymous tip?[JA] 追跡調査か? One Percent (2013)
Trail was hot on Rollins, but no one at HQ would get off their hands, follow up the lead.[JA] 痕跡は、ロリンズのものだ 司令部の誰でもない 追跡調査する Proteus (2013)
And I'll need to start tracking down anyone they've been in contact with for the past... 48 hours.[JA] 追跡調査を始めます 48時間以内に 彼らと接触した者も Pilot (2014)
I can handle the follow-up.[JA] 何とか追跡調査できると思うわ Proteus (2013)
I'm following up on a lead, it's urgent.[JA] 追跡調査してるの、緊急よ Proteus (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top