ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

追跡者

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -追跡者-, *追跡者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
追跡者[ついせきしゃ, tsuisekisha] (n) pursuer [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How will we know when the tracker is active?[JA] どんな方法で 追跡者は活動してるか分かるか? Unfinished Business (2013)
Create some angles between you and your pursuers.[JA] 君と追跡者の間に若干の余裕を作れ Behind Enemy Lines (2001)
Now he knows what we look like.[JA] 追跡者の確認だ Corporal Punishment (2007)
This amateur storm chaser Harold Gull is under arrest.[JA] 素人の嵐追跡者 ハロルドガルを逮捕します Proteus (2013)
I'm a great tracker. Did I mention that?[JA] 私は偉大な追跡者なんです あ、これもう言いましたっけ? Up (2009)
The tracker's on the move.[JA] 追跡者は移動中だ Dodger (2013)
From the minute he left Treadstone, he's killed and eluded every single person that you've sent to find him.[JA] 彼は殺されかけ、追跡者を逃れてきたのよ The Bourne Supremacy (2004)
I've been a certified member of the National Storm Chasers and Spotters Association for over ten years.[JA] 国家の嵐追跡者の 有資格のメンバーでした 10年以上監視人協会にいる Proteus (2013)
I am a great tracker. My master sent me on a special mission.[JA] 私は偉大な追跡者なんです ご主人さまは私に特別任務を Up (2009)
He's a tracker, speaks Indian.[JA] 彼は追跡者 インディアン語を話す The Lone Ranger (2013)
I assume you put a tracker on him.[JA] もし、彼に追跡者がいたら Shadow Box (2012)
(Kitt) Sarah, the men who were following us earlier are now in the casino. By the bar, black coat.[JA] サラ 先日の追跡者達が再び カジノに到着したようです バー付近の黒いコート Knight Rider (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top