ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟钝

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟钝-, *迟钝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟钝[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] slow (witted); stupid, #16,883 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You made Cuban food?[CN] {\fn宋体\fs22\shad2\4aH50\3cHFF8000\4cHFF8000}有时候它反应比较迟钝 Sometimes it takes a while. {\fn宋体\fs22\shad2\4aH50\3cHFF8000\4cHFF8000}但是 我现在正在工作 but you... The Brain Bowl Incubation (2016)
- Forget it. - Drinking dulls your senses.[CN] 算了 喝酒令你迟钝 To Catch a Thief (1955)
Like what?[CN] 我大概很迟钝吧? Girl's Decision in Love (2016)
But for the umpire's blunder, he'd probably still be batting.[CN] 英国队反应迟钝 恐怕还在跟对方争论不休 The Lady Vanishes (1938)
Just sweet and vague and terribly slow.[CN] 他很可爱 有点茫然和很迟钝 Breakfast at Tiffany's (1961)
It's pretty shameful, since I'm already 30.[CN] 虽然迟钝得不得了 Ready (2017)
"No, I want to save that." I was just remembering how she said that so adamantly.[CN] 所以那种 对恋爱迟钝到不行的样子 其实就只是在电视前装可爱而已吧 Kiss and Tell (2016)
So, how long this been going on?[CN] - 我真迟钝 Erupting in Murder (2017)
I didn't come back for you.[CN] 你真的这么迟钝 Einstein: Chapter Two (2017)
Congratulations, by the way.[CN] 我之前太迟钝了 太迟钝 The Six Thatchers (2017)
A man suffering severe psychic disorders, afflicted with a genetic retardation and an alcoholic father.[CN] 一个有着严重精神失常的人,天生智力迟钝 有个酗酒的父亲,谁知道呢? The Devil Strikes at Night (1957)
' Oh, the Ghost Driver.[CN] 玛丽 当妈妈之后你变迟钝 The Six Thatchers (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top