ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

连绵

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -连绵-, *连绵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc), #24,053 [Add to Longdo]
连绵[lián mián cí, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ ㄘˊ, / 綿] binding word [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My respect to you, is as the running water lasting forever.[CN] 有如滔滔江水,连绵不绝 Royal Tramp (1992)
Mine was a green pasture with tall grass that rolled just a little bit.[CN] 我的土地是,高高的牧草... 连绵起伏的草原 Far and Away (1992)
It is a sequence that will only end with the end of time.[CN] 连绵不断 到世界末日才会结束 The Castle of Purity (1973)
But here in Haarlem it's still war.[CN] 但在哈勒姆仍然战争连绵 (哈勒姆Haarlem 荷兰西部城市) The Assault (1986)
And sometimes even a whole month.[CN] 有时连绵月余 Case for a Rookie Hangman (1970)
♪ Miles and miles of Medusan chord The electronic sonic boom[CN] (连绵不断的和音,电子音爆) Hair (1979)
This is elegance by the mile[CN] 连绵不断的优美 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
My respect to you is like running water lasting forever.[CN] 我对你的景仰,如滔滔江水,连绵不绝 Royal Tramp (1992)
In the early 16th Century, Japan was in the throes of civil wars... and the farmers everywhere were being crushed... under the iron heels of cruel bandits.[CN] 战国时代 战祸连绵,盗贼乘乱而起 人民受尽蹂躏,惶惶不可终日 Seven Samurai (1954)
And the voice of the desert has crossed the centuries.[CN] 沙漠的声音 连绵多个世纪 The Spy Who Loved Me (1977)
One after the other.[CN] 连绵不断。 Nazarin (1959)
My admiration for you is like running water lasting forever![CN] 我对你的钦佩真的如滔滔江水,连绵不绝 Royal Tramp (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top