ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

这还只算是试试椅子而已

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这还只算是试试椅子而已-, *这还只算是试试椅子而已*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That was just to test the chair.[CN] 这还只算是试试椅子而已 Betrayals (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zhè) (hái) (zhǐ)算是 (suàn shì)试试 ()椅子 (yǐ zi)而已 (ér yǐ)

 


  

 
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
 • (hái, ㄏㄞˊ) also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet [CE-DICT-Simplified]
 • (huán, ㄏㄨㄢˊ) pay back; return; surname Huan [CE-DICT-Simplified]
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (zhǐ, ㄓˇ) only; merely; just; but [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ, ㄓˇ) but; only [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī, ) classifier for birds and certain animals, one of a pair, some utensils, vessels etc [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ, ㄓˇ) only; merely; just; but [CE-DICT-Traditional]
算是
 • (suàn shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ) considered to be; at last [CE-DICT-Simplified]
 • (suàn shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ) considered to be; at last [CE-DICT-Traditional]
椅子
 • (いす) (n) (1) chair; stool; (2) post; office; position; (P) [EDICT]
 • (いし) (n) traditional square chair with armrests and a torii-shaped back (used by the emperor, etc. during ceremonies) [EDICT]
 • (yǐ zi, ㄧˇ ㄗ˙) chair [CE-DICT-Simplified]
 • (yǐ zi, ㄧˇ ㄗ˙) chair [CE-DICT-Traditional]
而已
 • (ér yǐ, ㄦˊ ㄧˇ) that's all; nothing more [CE-DICT-Simplified]
 • (ér yǐ, ㄦˊ ㄧˇ) that's all; nothing more [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top