Search result for

这是第一次艾拉 怜惜这两个耐人寻味。

(1 entries)
(0.6719 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这是第一次艾拉 怜惜这两个耐人寻味。-, *这是第一次艾拉 怜惜这两个耐人寻味。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not for the first time,[CN] 这是第一次艾拉 怜惜这两个耐人寻味。 Cinderella (2015)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这是 (zhè shì)第一次 (dì yī cì)艾拉 (ài lā) 怜惜 (lián xī) (zhè)两个 (liǎng gè)耐人寻味 (nài rén xún wèi) ()

 


  

 
第一次
  • (だいいちじ) (n) the first ...; primary [EDICT]
  • (dì yī cì, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ) the first time; first; number one [CE-DICT-Simplified]
  • (dì yī cì, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ) the first time; first; number one [CE-DICT-Traditional]
怜惜
  • (lián xī, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧ) to take pity on; to feel tenderness toward [CE-DICT-Simplified]
  • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top