ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

这是从

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这是从-, *这是从*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here's some fish from my home[CN] 这是从家里带来的鱼 Early Summer (1951)
This just came from our New York office. It's regarding your inquiry.[CN] 这是从我们纽约办公室来的 关于你询问的事儿 Dangerous Crossing (1953)
- Salute![CN] 这是从敌人手中夺来的战利品 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
This comes from Webb's?[CN] 这是从维布那儿来的吗? Rififi (1955)
- From my garden.[CN] - 这是从我的花园里摘的 Monsieur Verdoux (1947)
- No, that's a call from Rock Springs.[CN] - 不是 这是从岩泉来的 Devil's Doorway (1950)
This fell out of your pocket.[CN] 这是从你兜里掉出来的 The Two Mrs. Carrolls (1947)
This is it! It's from Fort Laramie.[CN] 来了 这是从拉勒米堡来的 Devil's Doorway (1950)
It's heated from underneath like an oven.[CN] 这是从下面加热的 好像是一个炉 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
The greatest yarn since Livingston discovered Stanley.[CN] 这是从李文斯顿发现史坦利后 最伟大的报导 His Girl Friday (1940)
- From the Paris National Bank.[CN] - 这是从巴黎国立银行来的 Monsieur Verdoux (1947)
It's from London.[CN] 这是从伦敦打来的 Europe '51 (1952)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top