ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

这是一个成熟的果实,唾手可得。

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这是一个成熟的果实,唾手可得。-, *这是一个成熟的果实,唾手可得。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a ripe plum ready to fall.[CN] 这是一个成熟的果实,唾手可得。 The Asphalt Jungle (1950)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这是 ()一个 (yī gè)成熟 (chéng shú) (de)果实 (guǒ shí)唾手可得 (tuò shǒu kě dé) ()

 


  

 
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
成熟
 • (せいじゅく) (n,vs,adj-no) maturity; ripeness; (P) [EDICT]
 • (chéng shú, ㄔㄥˊ ㄕㄨˊ) mature; ripe [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
果实
 • (guǒ shí, ㄍㄨㄛˇ ㄕˊ) fruit; gains [CE-DICT]
唾手可得
 • (tuò shǒu kě dé, ㄊㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ) within spitting distance (成语 saw); within easy reach [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top