ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

这就好像巴克斯三部曲 数千 [...] 法 强奸尼姑,同样是好想法

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这就好像巴克斯三部曲 数千 [...] 法 强奸尼姑,同样是好想法-, *这就好像巴克斯三部曲 数千 [...] 法 强奸尼姑,同样是好想法*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The idea of a thousand maniacs (laughing) raping a nun, that's always good stuff.[CN] 这就好像巴克斯三部曲 数千名疯子的想法 强奸尼姑,同样是好想法 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zhè) (jiù)好像 (hǎo xiàng)巴克斯 ()三部曲 (sān bù qǔ) 数千名 ()疯子 (fēng zi) (de)想法 (xiǎng fǎ) 强奸 (qiáng jiān)尼姑 (ní gū)同样 (tóng yàng) (shì) (hǎo)想法 (xiǎng fǎ)

 


  

 
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT]
好像
 • (hǎo xiàng, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ) as if; to seem like [CE-DICT]
三部曲
 • (sān bù qǔ, ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄑㄩˇ) trilogy [CE-DICT]
疯子
 • (fēng zi, ㄈㄥ ㄗ˙) madman; lunatic [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
想法
 • (xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ) idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth) [CE-DICT]
强奸
 • (qiáng jiān, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄢ) rape [CE-DICT]
尼姑
 • (ní gū, ㄋㄧˊ ㄍㄨ) Buddhist nun [CE-DICT]
同样
 • (tóng yàng, ㄊㄨㄥˊ ㄧㄤˋ) same; equal; equivalent [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
 • (よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好)) (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [EDICT]
 • (こう) (pref) good [EDICT]
 • (hǎo, ㄏㄠˇ) good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness) [CE-DICT]
 • (hào, ㄏㄠˋ) to be fond of [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top