ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

这些人操纵大众观念 制造虚 [...] 惧 从而获得他们想要的战争

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这些人操纵大众观念 制造虚 [...] 惧 从而获得他们想要的战争-, *这些人操纵大众观念 制造虚 [...] 惧 从而获得他们想要的战争*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These guys were manipulating public opinion creating falsehoods and fantasies to inspire fear in the American people, so that they could have their war.[CN] 这些人操纵大众观念 制造虚假的威胁和谎言 在美国大众中散布威胁恐惧 从而获得他们想要的战争 Why We Fight (2005)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这些 (zhè xiē) (rén)操纵 (cāo zòng)大众 (dà zhòng)观念 (guān niàn) 制造 (zhì zào)虚假 (xū jiǎ) (de)威胁 (wēi xié) ()谎言 (huǎng yán) (zài)美国 (Měi guó)大众 (dà zhòng) (zhōng)散布 (sàn bù)威胁 (wēi xié)恐惧 (kǒng jù) 从而 (cóng ér)获得 (huò dé)他们 (tā men)想要 (xiǎng yào) (de)战争 (zhàn zhēng)

 


  

 
这些
 • (zhè xiē, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ) these [CE-DICT]
 • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
 • (と) (suf) person [EDICT]
 • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
 • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT]
操纵
 • (cāo zòng, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ) to operate; to control [CE-DICT]
大众
 • (dà zhòng, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ) people; public; masses [CE-DICT]
观念
 • (guān niàn, ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ) notion; thought [CE-DICT]
制造
 • (zhì zào, ㄓˋ ㄗㄠˋ) to manufacture; to make [CE-DICT]
虚假
 • (xū jiǎ, ㄒㄩ ㄐㄧㄚˇ) false; a fake; an impostor [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
威胁
 • (wēi xié, ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ) to threaten; to menace [CE-DICT]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT]
谎言
 • (huǎng yán, ㄏㄨㄤˇ ㄧㄢˊ) lie [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
美国
 • (Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ) America; American; United States of America; USA [CE-DICT]
 • (じゅう;ぢゅう) (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) [EDICT]
 • (ちゅう) (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) [EDICT]
 • (なか) (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) [EDICT]
 • (うち) (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [EDICT]
 • (zhōng, ㄓㄨㄥ) within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [CE-DICT]
 • (zhòng, ㄓㄨㄥˋ) hit (the mark) [CE-DICT]
散布
 • (さんぷ(P);さっぷ(撒布)) (n,vs) dissemination; scattering; sprinkling; spraying; (P) [EDICT]
 • (sàn bù, ㄙㄢˋ ㄅㄨˋ) disseminate [CE-DICT]
恐惧
 • (kǒng jù, ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ) fear; dread; phobia [CE-DICT]
从而
 • (cóng ér, ㄘㄨㄥˊ ㄦˊ) thus; thereby [CE-DICT]
获得
 • (huò dé, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ) to obtain; to receive; to get [CE-DICT]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT]
想要
 • (xiǎng yào, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ) to want to; to feel like; to fancy; to care for sb; desirous of [CE-DICT]
战争
 • (zhàn zhēng, ㄓㄢˋ ㄓㄥ) war; conflict [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top