ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

这事肯定影响北约从巴尔干半 [...] 令原定自波斯尼亚撤军的日期

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这事肯定影响北约从巴尔干半 [...] 令原定自波斯尼亚撤军的日期-, *这事肯定影响北约从巴尔干半 [...] 令原定自波斯尼亚撤军的日期*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This incident is bound to spoil NATO's hopes for a clean exit from the Balkans, and frustrates US military leaders, only days away from a withdrawal from Bosnia.[CN] 这事肯定影响北约从巴尔干半岛的撤军计划 跟美军司令原定自波斯尼亚撤军的日期 Behind Enemy Lines (2001)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

肯定 影响 北约 巴尔干半岛 撤军 计划 美军 司令 原定 波斯尼亚 撤军 日期

 


  

 
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
 • (こと(P);こん) (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) [EDICT]
 • (ごと) (suf) (1) (See 事・こと・6) nominalizing suffix; (2) (See 事・こと・7) pretending to ...; playing make-believe ... [EDICT]
 • (じ) (n) {Buddh} (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) matter; thing; item; work; affair [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) matter; thing; item; work; affair [CE-DICT-Traditional]
肯定
 • (こうてい) (n,vs) positive; affirmation; (P) [EDICT]
 • (kěn dìng, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ) to be sure; to be certain; sure; certain; definite; to confirm; to affirm; affirmative [CE-DICT-Simplified]
 • (kěn dìng, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ) to be sure; to be certain; sure; certain; definite; to confirm; to affirm; affirmative [CE-DICT-Traditional]
影响
 • (yǐng xiǎng, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ) an influence; to influence; to affect (usually adversely); to disturb [CE-DICT-Simplified]
北约
 • (běi yuē, ㄅㄟˇ ㄩㄝ) NATO [CE-DICT-Simplified]
 • (cōng, ㄘㄨㄥ) lax; yielding; unhurried [CE-DICT-Simplified]
 • (cóng, ㄘㄨㄥˊ) from; to obey; to observe; to follow; surname Cong [CE-DICT-Simplified]
 • (zòng, ㄗㄨㄥˋ) second cousin [CE-DICT-Simplified]
巴尔干半岛
 • (Bā ěr gān Bàn dǎo, ㄅㄚ ㄦˇ ㄍㄢ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ) Balkan Peninsula [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
撤军
 • (chè jūn, ㄔㄜˋ ㄐㄩㄣ) to withdraw troops; to retreat [CE-DICT-Simplified]
计划
 • (jì huà, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ) plan; project; program; to plan; to map out [CE-DICT-Simplified]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT-Simplified]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT-Traditional]
美军
 • (Měi jūn, ㄇㄟˇ ㄐㄩㄣ) US army; US armed forces [CE-DICT-Simplified]
司令
 • (しれい) (n,vs) command; control; commander; (P) [EDICT]
 • (sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ) commanding officer [CE-DICT-Simplified]
 • (sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ) commanding officer [CE-DICT-Traditional]
原定
 • (yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ) originally planned; originally determined [CE-DICT-Simplified]
 • (yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ) originally planned; originally determined [CE-DICT-Traditional]
 • (じ;ころ(ok)) (pref) (1) self-; (2) (じ only) (See 至) from ... [EDICT]
 • (zì, ㄗˋ) from; self; oneself; since [CE-DICT-Simplified]
 • (zì, ㄗˋ) from; self; oneself; since [CE-DICT-Traditional]
波斯尼亚
 • (Bō sī ní yà, ㄅㄛ ㄙ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ) Bosnia [CE-DICT-Simplified]
日期
 • (rì qī, ㄖˋ ㄑㄧ) date [CE-DICT-Simplified]
 • (rì qī, ㄖˋ ㄑㄧ) date [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top