ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

这个镇过去就是被一条运河一 [...] 障碍,是要面对炮兵的重火力

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这个镇过去就是被一条运河一 [...] 障碍,是要面对炮兵的重火力-, *这个镇过去就是被一条运河一 [...] 障碍,是要面对炮兵的重火力*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beyond the town is the canal which cuts across this open held a held we'll have to cross to reach their entrenchments on Marye's Heights another difficult obstacle in the face of artillery tire.[CN] 这个镇过去就是被一条运河一分为二的 而我们必须由此突破,进而向马里高地堑壕进军 另一个是更为棘手的障碍,是要面对炮兵的重火力 Gods and Generals (2003)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这个 (zhè ge) (zhèn)过去 (guò qu)就是 (jiù shì) (bèi)一条 ()运河 (yùn hé)一分为二 () (de) (ér)我们 (wǒ men)必须 (bì xū)由此 (yóu cǐ)突破 (tū pò),进而 (jìn ér) (xiàng)马里 (Mǎ lǐ)高地 (gāo dì)堑壕 ()进军 (jìn jūn) (lìng)一个 (yī gè) (shì)更为 ()棘手 (jí shǒu) (de)障碍 (zhàng ài), (shì) (yāo)面对 (miàn duì)炮兵 (pào bīng) (de) (chóng)火力 (huǒ lì)

 


  

 
这个
 • (zhè ge, ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙) this; this one [CE-DICT-Simplified]
 • (zhèn, ㄓㄣˋ) composed; small town; to suppress; to press down; to post [CE-DICT-Simplified]
过去
 • (guò qu, ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙) (in the) past; former; previous; to go over; to pass by [CE-DICT-Simplified]
就是
 • (jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ) (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ) (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [CE-DICT-Traditional]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Simplified]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Traditional]
一条
 • (いちじょう) (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P) [EDICT]
运河
 • (yùn hé, ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ) canal [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Simplified]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Traditional]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
必须
 • (bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ) to have to; must [CE-DICT-Simplified]
由此
 • (yóu cǐ, ㄧㄡˊ ㄘˇ) hereby; from this [CE-DICT-Simplified]
 • (yóu cǐ, ㄧㄡˊ ㄘˇ) hereby; from this [CE-DICT-Traditional]
突破
 • (とっぱ) (n,vs) breaking through; breakthrough; penetration; (P) [EDICT]
 • (tū pò, ㄊㄨ ㄆㄛˋ) breakthrough [CE-DICT-Simplified]
 • (tū pò, ㄊㄨ ㄆㄛˋ) breakthrough [CE-DICT-Traditional]
进而
 • (jìn ér, ㄐㄧㄣˋ ㄦˊ) and then (what follows next) [CE-DICT-Simplified]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [CE-DICT-Simplified]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [CE-DICT-Traditional]
马里
 • (Mǎ lǐ, ㄇㄚˇ ㄌㄧˇ) Mali [CE-DICT-Simplified]
高地
 • (こうち) (n,adj-no) high ground; plateau; heights; (P) [EDICT]
 • (gāo dì, ㄍㄠ ㄉㄧˋ) highland; upland [CE-DICT-Simplified]
 • (gāo dì, ㄍㄠ ㄉㄧˋ) highland; upland [CE-DICT-Traditional]
进军
 • (jìn jūn, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄣ) to march; to advance [CE-DICT-Simplified]
 • (lìng, ㄌㄧㄥˋ) other; another; separate; separately [CE-DICT-Simplified]
 • (lìng, ㄌㄧㄥˋ) other; another; separate; separately [CE-DICT-Traditional]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
棘手
 • (jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ) thorny (problem); intractable [CE-DICT-Simplified]
 • (jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ) thorny (problem); intractable [CE-DICT-Traditional]
障碍
 • (しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙)) (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) [EDICT]
 • (zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ) barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle [CE-DICT-Simplified]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Simplified]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Simplified]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Traditional]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Traditional]
面对
 • (miàn duì, ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ) confront; face [CE-DICT-Simplified]
炮兵
 • (pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ) artillery soldier; gunner [CE-DICT-Simplified]
 • (pào bīng, ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥ) artillery soldier; gunner [CE-DICT-Traditional]
 • (おも) (adj-na,n) (1) (See 主な,主に) chief; main; principal; important; (2) (abbr) (usu. written as オモ) (See 重あど) main secondary or supporting role (in kyogen); (P) [EDICT]
 • (え) (suf) -fold; -ply [EDICT]
 • (じゅう) (pref) greater degree; heavy; serious [EDICT]
 • (chóng, ㄔㄨㄥˊ) to double; to repeat; repetition; iteration; again; a layer [CE-DICT-Simplified]
 • (zhòng, ㄓㄨㄥˋ) heavy; serious [CE-DICT-Simplified]
 • (chóng, ㄔㄨㄥˊ) to double; to repeat; repetition; iteration; again; a layer [CE-DICT-Traditional]
 • (zhòng, ㄓㄨㄥˋ) heavy; serious [CE-DICT-Traditional]
火力
 • (かりょく) (n) heating power; steam power; (P) [EDICT]
 • (huǒ lì, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧˋ) fire; firepower [CE-DICT-Simplified]
 • (huǒ lì, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧˋ) fire; firepower [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top