Search result for

这个毫无意义 你真是不可理喻

(1 entries)
(0.0386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这个毫无意义 你真是不可理喻-, *这个毫无意义 你真是不可理喻*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- This means nothing. - You are unbelievable.[CN] 这个毫无意义 你真是不可理喻 Win a Date with Tad Hamilton! (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这个 (zhè gè)毫无意义 (háo wú yì yì) ()真是 (zhēn shì)不可理喻 (bù kě lǐ yù)

 


  

 
这个
 • (zhè ge, ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙) this; this one [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
真是
 • (zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ) (idiom) "it is truly..." [CE-DICT-Simplified]
 • (zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ) (idiom) "it is truly..." [CE-DICT-Traditional]
不可理喻
 • (bù kě lǐ yù, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄌㄧˇ ㄩˋ) be impervious to reason; won\'t listen to reason [CE-DICT-Simplified]
 • (bù kě lǐ yù, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄌㄧˇ ㄩˋ) be impervious to reason; won\'t listen to reason [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top