ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

还有,敌人在珍珠湾的 潜水艇开过这边来 但没有报

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -还有,敌人在珍珠湾的 潜水艇开过这边来 但没有报-, *还有,敌人在珍珠湾的 潜水艇开过这边来 但没有报*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All reports are negative, including those from our scout submarine at Pearl Harbor.[CN] 还有,敌人在珍珠湾的 潜水艇开过这边来 但没有报告表明敌人舰艇被我军打中 不管什么说,还是照原来的计划 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

还有 (hái yǒu)敌人 (dí rén) (zài)珍珠 (zhēn zhū) (wān) (de) 潜水艇 (qián shuǐ tǐng) (kāi) (guò)这边 (zhè biān) (lái) (dàn)没有 (méi yǒu) (bào)

 


  

 
还有
 • (hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ) furthermore; in addition; still; also [CE-DICT]
敌人
 • (dí rén, ㄉㄧˊ ㄖㄣˊ) enemy [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
珍珠
 • (zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ) pearl; also written 真珠 [CE-DICT]
 • (わん) (n,n-suf) bay; gulf; inlet; (P) [EDICT]
 • (wān, ㄨㄢ) bay; gulf [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
潜水艇
 • (せんすいてい) (n) submarine; submersible vessel [EDICT]
 • (qián shuǐ tǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄥˇ) submarine [CE-DICT]
 • (kāi, ㄎㄞ) to open; to start; to turn on; to write out (a medical prescription); to operate (vehicle); abbr. for 開爾文|开尔文 degrees Kelvin [CE-DICT]
 • (guò, ㄍㄨㄛˋ) (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo [CE-DICT]
这边
 • (zhè biān, ㄓㄜˋ ㄅㄧㄢ) this side; here [CE-DICT]
 • (らい) (n) (1) next (year, etc.); (2) since (last month, etc.); (P) [EDICT]
 • (lái, ㄌㄞˊ) to come; to arrive; to come round; ever since; next [CE-DICT]
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT]
没有
 • (méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ) haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be [CE-DICT]
 • (bào, ㄅㄠˋ) to announce; to inform; report; newspaper; recompense; revenge [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top