ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

返し技

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -返し技-, *返し技*
Japanese-English: EDICT Dictionary
返し技[かえしわざ, kaeshiwaza] (n) counterattack (kendo, judo, etc.); reversal technique [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Arm bar counter for being choked from a pinned position.[JA] 返し技だ 首を絞められた時に使った Here's Not Here (2015)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

返し

 


  

 
返し
  • (かえし) (n) (1) reversal; return; (2) (See お返し・1) return gift; return favour (favor) [EDICT]
  • (わざ(P);ぎ) (n) technique; art; (P) [EDICT]
  • (jì, ㄐㄧˋ) skill [CE-DICT-Simplified]
  • (jì, ㄐㄧˋ) skill [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top