Search result for

近乎同步数位阶层

(1 entries)
(1.1553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -近乎同步数位阶层-, *近乎同步数位阶层*.
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
近乎同步数位阶层[jīn hu tóng bù shù wèi jiē céng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨ˙ ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ, / ] plesiochronous digital hierarchy; PDH [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

近乎 (jìn hū)同步 (tóng bù)数位 (shù wèi)阶层 (jiē céng)

 


  

 
近乎
  • (jìn hu, ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ˙) close to; intimate [CE-DICT-Simplified]
  • (jìn hu, ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ˙) close to; intimate [CE-DICT-Traditional]
同步
  • (tóng bù, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ) synchronous [CE-DICT-Simplified]
  • (tóng bù, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ) synchronous [CE-DICT-Traditional]
数位
  • (shù wèi, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ) digital [CE-DICT-Simplified]
阶层
  • (jiē céng, ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ) hierarchy [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top