ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

达令

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -达令-, *达令*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
达令[Dá lìng, ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] Darling (name), #183,996 [Add to Longdo]
墨累达令流域[Mò lèi Dá lìng liú yù, ㄇㄛˋ ㄌㄟˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, / ] Murray-Darling river system in south Australia [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Don't you think just this once--?[CN] -达令,就一次好不好? The Sound of Music (1965)
Seymour's Darling is third by a half...[CN] "西摩达令"第三名 领先半个马身 The Killing (1956)
You didn't mention in any of your letters the terrible rainy spell in Florida.[CN] 你每封信都没有提到 佛罗里达令人讨厌的雨 The Awful Truth (1937)
It is Little Arnie and Seymour's Darling.[CN] "小阿尼"和"西摩达令" The Killing (1956)
- Grischa darling, do you hate me?[CN] 达令 你恨我吗 The Red Shoes (1948)
Seymour's Darling is third...[CN] "西摩达令"是第三 The Killing (1956)
Seymour's Darling is third and early streak.[CN] "西摩达令"第三 再来是"早春" The Killing (1956)
Little Arnie is next. Seymour's Darling and best seller.[CN] 再来是"小阿尼""西摩达令"和"热卖" The Killing (1956)
And Seymour's Darling.[CN] 再来是"西摩达令" The Killing (1956)
Seymour's Darling and best seller.[CN] "西摩达令"和"热卖" The Killing (1956)
Seymour's Darling is third...[CN] "西摩达令"第三 The Killing (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top