ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

边框

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -边框-, *边框*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边框[biān kuàng, ㄅㄧㄢ ㄎㄨㄤˋ, / ] frame; rim, #21,161 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can get you anything you want, sweetheart, air bags, chrome rims...[CN] 我们能提供你任何想要的东西 甜心 气囊 铬合金边框 Live Free or Die (2006)
You wanna make sure there's a border all around him... so there's no going anywhere.[CN] 你得确认一下他周围都有边框围住 - 哪都不能去 The Gang Gives Frank an Intervention (2009)
I told Vanessa a deeper blue border would really make it pop.[CN] 我跟 Vanessa 说深蓝色的边框 会让它看起来更突出 Another Ham Sandwich (2012)
Artie's Uncle Zio finished the framing... but now the Sheetrock, it's wet on the bottom.[CN] 亚瑟的叔叔伊欧完成了边框 但是现在石膏板底部是湿的 Eloise (2002)
Rims, tinted windows?[CN] 边框呢,车窗是深色的? Nightcrawler (2014)
The frames we can replace.[CN] 边框可以换新的 The Monuments Men (2014)
The carved frame surmounts an inlaid stripe... and two doors engraved with architectural motives... surrounded by carvings of fruit and masks.[CN] 顶部是成型檐口镶嵌一个条带... 和两个建筑风格的雕花门... 边框刻着水果和人像 The Best Offer (2013)
The frame is useless, therefore inexpressive.[CN] 我说的就是这个,边框毫无作用 Klimt (2006)
We framed a painting by Sibley for them called The Epitome of Diabolism.[CN] 我们给画加上边框. 叫魔法缩影. The Door in the Floor (2004)
Baylor is good.[CN] 边框是不是在那个方向。 Hard Target 2 (2016)
Touch only the frames.[CN] 只许摸边框 The Monuments Men (2014)
Give it a nice border.[CN] 给它一个很好的边框 Regret! (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top