ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

辟邪

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -辟邪-, *辟邪*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辟邪[bì xié, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˊ, ] to ward off evil spirits, #39,138 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This jade casts evils away, put it on[CN] 这块玉佩可以辟邪的 带上它 Qu mo jing cha (1990)
Useless, good for nothing. Ward off the evil-eye.[CN] *没用且一无是处 只能辟邪 Chashme Baddoor (2013)
"Bad spirits." A nice way to say, "withdrawal symptoms."[CN] "辟邪"。 一个很好的方式来表达, "戒断症状"。 Anatomy 2 (2003)
- Red will ward off this year's bad luck.[CN] ( - 系上它可以辟邪 Black Snow (1990)
I don't know. Maybe we could put this guy in the nursery.[CN] 不知道 也许我们可以把这个放婴儿房辟邪 Bosephus and the Catfish (2014)
It's charm, to drive away demons.[CN] 是符咒,辟邪用的 A Chinese Ghost Story (2011)
Come forward to be purified.[CN] 坛前三阵雨,辟邪净心田 Once Upon a Time in China II (1992)
The pills are good for contraception but they cannot ward off evils.[CN] 避孕药 这避孕药的用途呢是避孕 绝对不能辟邪 What Women Want (2011)
Maybe he thought he was a shaman, warding off evil spirits, protecting this world from destruction.[CN] 也许他认为是一个萨满, 辟邪保卫我们 保护这个世界 破坏。 Mr. Jones (2013)
In Egypt it was worn in homage to the demon god Pazuzu...[CN] 埃及人用来辟邪 The Devil's Wedding Night (1973)
It's old jade, it can drive away the demon.[CN] 是古玉,辟邪 A Chinese Ghost Story (2011)
Cast evils away, it's your protector![CN] 辟邪啊 叔叔用的护身符吗! Qu mo jing cha (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top