Search result for

输液 然后用非类固醇消炎药30毫克

(0 entries)
(1.5229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -输液 然后用非类固醇消炎药30毫克-, *输液 然后用非类固醇消炎药30毫克*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

输液 (shū yè) 然后 (rán hòu)用非 (yòng fēi)类固醇 (lèi gù chún)消炎药 (xiāo yán yào)30毫克 (háo kè)

 


  

 
然后
  • (rán hòu, ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ) after; then (afterwards); after that; afterwards [CE-DICT-Simplified]
类固醇
  • (lèi gù chún, ㄌㄟˋ ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ) steroid [CE-DICT-Simplified]
消炎药
  • (xiāo yán yào, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄧㄠˋ) antibiotic medicine [CE-DICT-Simplified]
毫克
  • (háo kè, ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ) milligram [CE-DICT-Simplified]
  • (háo kè, ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ) milligram [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top