ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

输卵管

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -输卵管-, *输卵管*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
输卵管[shū luǎn guǎn, ㄕㄨ ㄌㄨㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] Fallopian tube; oviduct, #18,290 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fallopian.[CN] 输卵管 Talk to Your Daughter (2002)
The fibromas, vaginitus, salpingitis...[CN] 纤维瘤,阴道炎,输卵管炎... The Decline of the American Empire (1986)
Um, y'know, there's the damage from the abortion... that wasn't handled properly - the blockage -[CN] 她堕过胎,输卵管受感染 堕胎? 21 Grams (2003)
That's "fallopian," darling.[CN] 那是"输卵管"(fallopian),亲爱的 Fandango (1985)
Fallopian?[CN] 输卵管 Fandango (1985)
and we will trace the path of the ovum through the fallopian tube, where the uterine lining is flushed through the vagina.[CN] 我们沿着卵子在输卵管中的行走路线往下 从宫粘膜顺着输卵管排入阴道。 The Brady Bunch Movie (1995)
These produce the female hormone oestrogen which builds a womb and fallopian tubes.[CN] 卵巢才会合成黄酮素 黄酮素则刺激 子宫与输卵管的发育 The Secret of Sex (2002)
Do you think her fallopian tubes can handle his sperm?[CN] 你认为她的输卵管能接受他的精液吗? Mallrats (1995)
Fallopian, yeah.[CN] 对,对 输卵管,是 Talk to Your Daughter (2002)
and cause condition called pelvic inflammatory disease(PID) and that is where tubes float with scars,blocked and get all contorted and then it becomes a really painful acute condition and if that is not diagnosed and treated appropriately[CN] 当然,一段时间后 淋病会通过子宫感染输卵管 导致盆腔炎(PID) 输卵管产生疤痕,堵塞,歪曲 Episode #1.1 (2006)
the tubes can be damaged permanantly the womb can be yeld with tube infertility and chronic pelvic pain the gonorrhea bacteria can attach the body in some kind surpring places[CN] 如果此时没有正确地诊断和治疗 输卵管永久性损伤 子宫变得不孕不育,发生慢性的盆腔疼痛 Episode #1.1 (2006)
First and Second Fallopians.[CN] 第一和第二输卵管(应为 Thessalonians,意为给帖撒罗尼迦人的第一和第二封信函 Fandango (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top