ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

车窗

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -车窗-, *车窗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
车窗[chē chuāng, ㄔㄜ ㄔㄨㄤ, / ] car window; window of vehicle (bus, train etc), #12,255 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cab windows rattling all the way, and the east wind blowing in as soon as we passed Merrion.[CN] 马车窗响个不停 东风直往里灌 The Dead (1987)
You see life through the windows of my personal automobile.[CN] 透过车窗看看人们的生活. Kidnapping, Caucasian Style (1967)
What's going on with the window?[CN] 车窗怎么关上了 A Nightmare on Elm Street (1984)
Take a deep breath, and I'll open the window.[CN] 深呼吸,然后我会打开车窗. Happy Birthday to Me (1981)
They were packed to the roof - there were people hanging on the outside, though it was cold, there were people standing on the bufters.[CN] 它们拥挤不堪... 尽管天气很冷,还是有人吊在打开的车窗外面, 有人站在减震器上面 Reckoning: 1945... and After (1974)
There's the unexpected house caller, your marksman in a van, and the revolver through your car window.[CN] 还有上门的不速之客 货车里的神射手 There's the unexpected house caller your marksman in a van, 伸进车窗的左轮手枪 所以 and the revolver through your car window. The Death List (1981)
But the windows are open[CN] 可是车窗开着的 Cleo from 5 to 7 (1962)
I'll put this end in her exhaust pipe and the other end in the window.[CN] 我会这样结束 把管子的一端 接到排气管 另一端放在车窗 Family Plot (1976)
- They busted the window of my car.[CN] 哦,不! 他们打坏了我的车窗 Invasion of the Body Snatchers (1978)
I'll open a window.[CN] 我可以把车窗拉下来 Lethal Weapon (1987)
A tip is always welcome. Should I clean the window, too?[CN] 行了啦,我可不会拒绝小费的 我需要刷刷车窗吗? It Happened in Broad Daylight (1958)
Never answer your door in person and keep car windows locked.[CN] 不要亲自开门 叫司机关好车窗 Never answer your door in person, keep car windows locked. The Death List (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top