ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

车水马龙

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -车水马龙-, *车水马龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
车水马龙[chē shuǐ mǎ lóng, ㄔㄜ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] endless stream of horse and carriages (成语 saw); heavy traffic, #35,005 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll take them that to cut through the traffic.[CN] 他们穿过车水马龙要花时间 It'll take them that to cut through the traffic. Dracula A.D. 1972 (1972)
That's the best decision you're gonna make.[CN] 但等你们看到这里车水马龙人声鼎沸时 一定会的 我们就按初始价格再拍其他广告 怎么样 Expenses (2017)
- Only the caretaker, Mrs Clark.[CN] 以前这里车水马龙 The Paradine Case (1947)
It was full of traffic, people coming and going, all only too eager to find a place of shelter on so wet a night.[CN] 于是我们继续奔向白厅路 街上车水马龙 行人匆匆过往 人人都想在这阴雨之夜 The Naval Treaty (1984)
I wound up on the Champs Elysêes with cars all around.[CN] 我站在车水马龙的香榭丽舍街 Fresh Bait (1995)
And up ahead he sees a real busy intersection. He's driving the buggy.[CN] 他看到前方一个车水马龙的十字路口, 他驾着那马车,他驾马车... Chris Rock: Never Scared (2004)
But I felt in that moment that the divine, however we may choose to define such a thing, surely dwells as much in the concrete and taxicabs as it does in the rivers, lakes, and mountains.[CN] 那一刻我感觉到 神明 如何定义都没关系 真切存在于高楼大厦和车水马龙 Liberal Arts (2012)
You feel an incredible power being naked under a dome of stars while a giant city is dressed, dodging cars all around you five flights down.[CN] 在星空下光着身子感觉很强大 整个城市的人都穿戴整齐 车水马龙 穿梭在你的指缝间 The Basketball Diaries (1995)
We like to get away from the hustle and bustle.[CN] 因为我们不喜欢车水马龙的地方 Did You Hear About the Morgans? (2009)
At night, when the traffic noise died down, you could hear the roar of the crowd from the stadium.[CN] 到了晚上 车水马龙不再 取而代之的是球场加油群众的疯狂呐喊 Searching for Bobby Fischer (1993)
Honking traffic below.[CN] 楼下则是喧杂的车水马龙 1408 (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top