ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

車券

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -車券-, *車券*
Japanese-English: EDICT Dictionary
車券[しゃけん, shaken] (n) bike-race (betting) ticket [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will you show me your ticket?" "Yes, of course."「乗車券を拝見します」「はい、どうぞ」
Can you validate this parking ticket?この駐車券に判を押していただけますか。
Can you validate this parking ticket?この駐車券に判を押して下さい。
This ticket is valid for three months.この列車乗車券は3カ月有効だ。
I can not find my ticket.車券が見つからない。
I can't find my ticket. I must have lost it.車券が見つからない。落としてしまったにちがいない。
Where is the ticket-selling window?車券を売っている窓口はどこですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here's your tickets.[JA] これが乗車券 The Grand Budapest Hotel (2014)
It's really silly of me. I've been out of the country. And...[JA] 探したんだけど 駐車券がなくて... Trance (2013)
Who has the tickets?[JA] 乗車券は誰が? The Grand Budapest Hotel (2014)
And then if you want, I'll get you another ticket to Portland.[JA] 望むなら、先の乗車券をとる Comet (2014)
You could pay your taxes, vote, pay your parking ticket, all through your Circle account.[JA] 税金を払い、投票したり、駐車券を支払ったり、 全部サークルアカウントを介して The Circle (2017)
Parking receipt.[JA] 駐車券 A Dish Best Served Cold (2013)
Sir, do you have a ticket?[JA] あなたは乗車券を持ってますか? Train to Busan (2016)
Do you have a ticket?[JA] 乗車券を持ってますか? Train to Busan (2016)
She flew into Belarus, bought a train ticket to a town called Zloda.[JA] 彼女は、ベラルーシ共和国に向かいました。 ゾルダと呼ばれる町への鉄道乗車券を買いました。 Eye Spy (2013)
A parking pass.[JA] 駐車券 Get Gellar (2011)
He had an Oyster card...[JA] 彼はICカード乗車券を 持ってたが・・・ The Great Game (2010)
- Ticket for the parking.[JA] 駐車券 Blind Spot (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top