ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

走吧

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -走吧-, *走吧*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's go.[CN] 走吧. The Day of the Beast (1995)
Get going.[CN] 走吧 The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Let go![CN] 走吧 Austeria (1982)
Come on.[CN] 走吧 Some Like It Hot (1959)
Go.[CN] 走吧 The Last Kiss (2001)
Leave me.[CN] 走吧 The Draughtsman's Contract (1982)
Go ahead.[CN] 走吧 Série noire (1979)
Let's go.[CN] 走吧 Fiddler on the Roof (1971)
Let's go.[CN] 走吧 Stranger Than Paradise (1984)
Let's go![CN] 我们走吧 The Sweet Hereafter (1997)
Go...[CN] 走吧... Hitman (1998)
Well, come on.[CN] - 走吧 The Langoliers (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top