ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

赚钱

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -赚钱-, *赚钱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赚钱[zhuàn qián, ㄓㄨㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] to earn money; money making, #4,115 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I didn't have a figure like you got. I had to use my brains.[CN] 但我没有你这样的好身材 我只能用脑子赚钱 The Palm Beach Story (1942)
Hmm. I believe it's very lucrative.[CN] 我相信专家肯定很赚钱 Blithe Spirit (1945)
- Means dough to for me, if I'm on it.[CN] - 如果我参加的话 是个赚钱的好机会. Detour (1945)
Why if Haskell came to, which of course he couldn't, even he would swear I conked him over the head for his dough.[CN] 哈斯凯尔为什么要开车路过呢 ...我摔到了他装满赚钱方法的脑袋 Detour (1945)
But I was always too busy making money for other people.[CN] 但我总是忙着替他人赚钱 The Awful Truth (1937)
You'd clean up.[CN] 很赚钱 Design for Living (1933)
They're the best you can lease, ma'am.[CN] 我不会压迫劳工来赚钱 Gone with the Wind (1939)
There's money to be made in chickens.[CN] 养鸡能赚钱 The Great Dictator (1940)
I got by somehow, sending him what I coud,[CN] 不顾一切地拼命赚钱 也总算有点着落 Taki no shiraito (1933)
When did you discover that?[CN] 放弃木场,它现在正赚钱 Gone with the Wind (1939)
All you ever thought of was pinching pennies, you money-grabber.[CN] 你心里只想到的是如何赚钱 你这个吸血鬼 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
And I'm going to get money.[CN] 我要去赚钱 Bordertown (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top