ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

购物

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -购物-, *购物*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
购物[gòu wù, ㄍㄡˋ ㄨˋ, / ] shopping, #3,183 [Add to Longdo]
购物中心[gòu wù zhōng xīn, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] shopping center, #14,268 [Add to Longdo]
购物[gòu wù quàn, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon [Add to Longdo]
购物大厦[gòu wù dà shà, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] shopping mall [Add to Longdo]
购物[gòu wù dài, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] shopping bag [Add to Longdo]
购物[gòu wù chē, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄔㄜ, / ] shopping cart [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No priors, no history of online purchases.[CN] 无前科、无线上购物纪录 Untraceable (2008)
After the lingerie show, we go shopping.[CN] 内衣秀之后 我们去购物 Miss Pettigrew Lives for a Day (2008)
Somebody has stolen my credit card and gone on an insane spending spree around New York.[CN] 有人偷了我的信用卡 在纽约疯狂购物 Confessions of a Shopaholic (2009)
Being a good American.[CN] 就是在超市购物时 好象个典型的美国人 Mad Money (2008)
We went shopping in Antwerp with dad and Gail. It was so cool.[CN] 昨天我们去购物 安特卫普与爸爸和盖尔。 Moscow, Belgium (2008)
- Shopping, sightseeing.[CN] - 购物,观光. The Proposal (2009)
- I hate shopping.[CN] - 我讨厌购物. The Proposal (2009)
actually, we need that: That's our grocery list:[CN] 我还要呢 这是我们的购物 The House Bunny (2008)
Actually, I don't really understand what he does, which doesn't matter since all I do is shop for him.[CN] 事实上我并不了解他的工作 但是无所谓 我只是帮他购物 The Economist (2008)
She went shopping.[CN] 她去购物 Mad Money (2008)
"While She Was Out" Subz by MajorTJKong[CN] 《购物惊魂记》 While She Was Out (2008)
A vision for Lower Manattan to have the first indoor mall with its own 300-foot roller coaster.[CN] 计划在曼哈顿下城建造第一个室内购物中心... ...顶上有300英尺高的过山车 You Don't Mess with the Zohan (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top