ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

贖罪

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贖罪-, *贖罪*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赎罪[shú zuì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] atonement, #37,836 [Add to Longdo]
赎罪日[Shú zuì rì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖˋ, / ] Yom Kippur or Day of Atonement (Jewish holiday) [Add to Longdo]
赎罪日战争[Shú zuì rì zhàn zhēng, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Yom Kippur war of October 1973 between Israel and her Arab neighbors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
贖罪[しょくざい;ぞくざい;とくざい(ik), shokuzai ; zokuzai ; tokuzai (ik)] (n,vs) (1) atonement; (2) the Atonement [Add to Longdo]
贖罪の日[しょくざいのひ, shokuzainohi] (n) Yom Kippur; Day of Atonement [Add to Longdo]
贖罪意識[しょくざいいしき, shokuzaiishiki] (n) a sense of atonement [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
redeemed on Good Friday night.[CN] 神聖的星期五 贖罪 一點都不美麗 JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
Help me expiate it.[CN] 幫我贖罪 The Nun (2013)
Equally true, voters like redemption stories.[JA] 本当に同様に 有権者は贖罪の物語が好きだ Tremors (2014)
He found his redemption.[JA] 彼は自分の贖罪を見つけた The Mummy (2017)
My atonement?[JA] 贖罪 Mother's Mercy (2015)
She's our savior.[CN] 她是我們的救世主 她幫我們贖罪 She's our savior. Opening Night (2015)
Tomorrow we will have a fast day but for our sins.[JA] 明日は贖罪の断食の日だ The Witch (2015)
Is the evil beyond remedy?[CN] 這樣做就可以贖罪嗎? The Nun (2013)
I figure once we've served our time for all the bad things we've done, then it's just about letting go and moving on.[CN] 我想著 在我們為所有 做過的錯事贖罪以後 就可以放下一切 開啟新生活 Graduation (2013)
_[JA] {cH00ffff}夢の中で あなたの贖罪を許すでしょう Shiva (2016)
It was my salvation.[CN] 因為這是贖罪 Hannibal (2001)
Hard to get off. And yet, you're still here.[JA] 贖罪は難しいわ でも なぜそっちはおとがめ無し? Soon (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top