ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

贈収賄

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贈収賄-, *贈収賄*
Japanese-English: EDICT Dictionary
贈収賄[ぞうしゅうわい, zoushuuwai] (n) bribery; corruption; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He disdained bribery.彼は贈収賄を軽蔑した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Tokyo District Attorney's office special task force, investigating the Lumondo Corp. bribery has announced that they have questioned Sakichi Konuma president of Konuma Industries as a key witness[JA] (テレビの音声) では続いて次のニュースです ルモンド社 贈収賄事件を 捜査中の東京地方検察庁特捜部は 一連の事件の鍵を 握っているとみられる― Metro ni notte (2006)
No.[JA] 贈収賄とか背任とか Hero (2007)
About a week before the election, one of my sources sent me some documents that showed bribery.[JA] 選挙の一週間くらい前に 情報源から贈収賄の証拠の Manhunt (2013)
Hanaoka may have gotten the Justice Minister to stop our investigation.[JA] 贈収賄疑惑は 花岡が 法務大臣に圧力をかけて 指揮権を発動させ 捜査をとめた Hero (2007)
I will not tolerate this kind of bribery, either in my own pocket or in my capital.[JA] この手の贈収賄は容認できない 私のたもとや首都でも Last Knights (2015)
This time, he was in the middle of a congressional hearing about bribes that's the kind of man he is[JA] 今回だって贈収賄事件の 尋問の最中だぞ そういう人間だよ Metro ni notte (2006)
The Justice Minister has ordered Tokyo D.A. s to halt investigations... of ex[JA] (記者) こちら法務省前です 浪岡法務大臣は 花岡練三郎 元国土交通大臣の贈収賄疑惑に対するー Hero (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
贈収賄[ぞうしゅうわい, zoushuuwai] Bestechung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top