ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

賛助

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -賛助-, *賛助*
Japanese-English: EDICT Dictionary
賛助[さんじょ, sanjo] (n,vs) support; patronage; (P) [Add to Longdo]
賛助[さんじょいん, sanjoin] (n) backer; supporter [Add to Longdo]
賛助会員[さんじょかいいん, sanjokaiin] (n) supporting member [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thise have been under the auspices of such programs as:[JA] これらは様々なプログラムの賛助を受けて行われました。 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
賛助[さんじょ, sanjo] Unterstuetzung, Foerderung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top