ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

貫流

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貫流-, *貫流*
Japanese-English: EDICT Dictionary
貫流[かんりゅう, kanryuu] (n,vs) flowing through; conduction [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Thames is a river that flows through London.テムズ川はロンドンを貫流する川である。
The river which flows through Paris is the Seine.パリを貫流する川はセーヌ川です。
The Kamo runs through Kyoto.鴨川は京都市を貫流している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
貫流[かんりゅう, kanryuu] durchstroemen, durchfliessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top