ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

貧乏暇なし*貧乏暇無し*貧乏ひまなし

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貧乏暇なし*貧乏暇無し*貧乏ひまなし-, *貧乏暇なし*貧乏暇無し*貧乏ひまなし*
Japanese-English: EDICT Dictionary
貧乏暇なし;貧乏暇無し;貧乏ひまなし[びんぼうひまなし, binbouhimanashi] (exp) there is no leisure for the poor [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

貧乏なし*貧乏無し*貧乏ひまなし

 


  

 
貧乏
 • (びんぼう) (adj-na,n) poverty; destitute; poor; (P) [EDICT]
 • (pín fá, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄚˊ) lack; incomplete [CE-DICT-Traditional]
 • (ひま) ว่าง (เวลา) [LongdoJP]
 • (ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ) (adj-na,n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P) [EDICT]
 • (xiá, ㄒㄧㄚˊ) leisure [CE-DICT-Simplified]
 • (xiá, ㄒㄧㄚˊ) leisure [CE-DICT-Traditional]
ない
 • () (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [EDICT]
 • () (conj,aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition [EDICT]
 • (内) (suf) inside; within [EDICT]
 • (亡い) (adj-i) (See 無い) dead [EDICT]
 • (無い) (adj-i) (1) (uk) (See 亡い) nonexistent; not being (there); (2) unpossessed; unowned; not had; (3) (See またとない) unique; (4) (as ...ことがない, etc.) indicates negation, inexperience, unnecessariness or impossibility; (aux-adj) (5) (See ない) (after the ren'youkei form of an adjective) not ...; (6) (after the -te form of a verb) to not be...; to have not ...; (P) [EDICT]
無い
 • (ない) (adj-i) (1) (uk) (See 亡い) nonexistent; not being (there); (2) unpossessed; unowned; not had; (3) (See またとない) unique; (4) (as ...ことがない, etc.) indicates negation, inexperience, unnecessariness or impossibility; (aux-adj) (5) (See ない) (after the ren'youkei form of an adjective) not ...; (6) (after the -te form of a verb) to not be...; to have not ...; (P) [EDICT]
ひま
 • (暇) ว่าง (เวลา) [LongdoJP]
 • (蓖麻) (n) castor oil plant [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top