ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

貢ぐ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貢ぐ-, *貢ぐ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
貢ぐ[みつぐ, mitsugu] (v5g,vt) to support; to finance [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone has to pay[JA] あなたは私に貢ぐのよ 8 Women (2002)
Jewels and fur coats[JA] 宝石や毛皮を貢ぐ 8 Women (2002)
Is there anything you didn't do for that kid?[JA] どこまで奴に貢ぐ Do You Regret What We Did? (2007)
They want to buy me cars[JA] 車を貢ぐ 8 Women (2002)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
貢ぐ[みつぐ, mitsugu] Tribut_zahlen, jemanden_unterstuetzen, jemanden_finanziell_unterstuetzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top