ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谬奖

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谬奖-, *谬奖*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谬奖[miù jiǎng, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄤˇ, / ] to overpraise; You praise me too much! [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I make truckloads of money, get paid ridiculous bonuses for no other reason than I'm me.[CN] 我做卡车的钱, 获得报酬的荒谬奖金 比我我没有其他原因。 Jolene (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

谬奖

 


  

 
谬奖
  • (miù jiǎng, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄤˇ) to overpraise; You praise me too much! [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top