ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谢谢你今天抽空来到这里

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谢谢你今天抽空来到这里-, *谢谢你今天抽空来到这里*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you?[CN] 谢谢你今天抽空来到这里 Affection (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

谢谢 今天 抽空 来到 这里

 


  

 
谢谢
  • (xiè xie, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙) to thank; thanks [CE-DICT]
  • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
今天
  • (jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ) today; at the present; now [CE-DICT]
抽空
  • (chōu kòng, ㄔㄡ ㄎㄨㄥˋ) to find the time to do sth [CE-DICT]
来到
  • (lái dào, ㄌㄞˊ ㄉㄠˋ) to come; to arrive [CE-DICT]
这里
  • (zhè lǐ, ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ) here [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top